Brandwacht

Brandwacht en Brandpreventie adviezen

Moerlie Brandwacht & Brandpreventie geeft brandveiligheid adviezen op het gebied van brand-overslag, brandwerendheid, vluchten, rookverspreiding, en brandbeveiligingsinstallaties. Een integrale benadering van brandveiligheid biedt veel voordelen voor de opdrachtgevers. We inspecteren alle gebouwen: kantoren, distributie- en opslagruimtes, alle mogelijke industrieën, ziekenhuizen, parkeergarages, kerktorens en andere monumenten, musea, bibliotheken , scholen, winkelcentra, etc.

Moerlie Brandwacht & Brandpreventie verleend alle diensten: advies, instructie van uw medewerkers, onderhoud, service, beheer, inspectie, rapportage, aanpassing, uitbreiding.

De werkzaamheden van onze MVK / Brandwacht zijn onder andere:

 • Toezicht houden op de naleving van procedures en voorschriften.
 • Controle op juistheid van verstrekte werkvergunningen
 • Verrichten van gas en zuurstofmetingen
 • Alarmeren van betrokkene bij calamiteiten
 • Gebruik van portofoon
 • Verlenen van eerste hulp ( EHBO )
 • Toegangscontrole besloten ruimte
 • Bijhouden administratie
 • Verstrekken van informatie
 • Controle op vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen etc.
 • Evenementen (Festivals)
 • Bouwterreinen
 • Risico's objecten
 • Tevens voeren wij brand- en sluitronden uit en staan bij risico volle brandwerkzaamheden ter plaatse. Dit heeft zo zijn voordelen en geeft tenslotte een veiligheidsgevoel.

De inzet van de Preventiefunctionaris op uw object, heeft vooral een dienstverlenende en een preventief karakter. Deze vorm van zichtbaren geüniformeerde preventiemedewerker is voornamelijk gericht op het ten dienste zijn van uw cliënten, het zorgdragen dat de huisregels worden nageleefd en het voorkomen van onregelmatigheden.

Tevens zijn wij ervaringsdeskundigen m.b.t. controle en handhaving van regelgeving op basis van het bouwbesluit en bouwverordening voor lokale overheden. Wij richten ons met onze dienstverlening op lokale overheden met het ondersteunen, begeleiden en beheren van de gehele keten in het kader van de gebruiksvergunningplicht. Door de invoering van het bouwbesluit in 1992 liggen de brandpreventie-eisen eenduidig vast. Met name door de invoering van Bouwbesluit is brandpreventie een belangrijk onderdeel geworden van het bouwbesluit.

Brandpreventie

Dit onderdeel is het fundament van uw brandveiligheid. Als uw gebouw voldoet aan de normen welke hiervoor gelden heeft u vele risico's minder. Wij noemen dit brandpreventie.

Hoe brandveilig is uw onderneming?

Een brand kan uw onderneming grote materiële en immateriële schade toebrengen. Het is dan ook van essentieel belang dat u als eigenaar/beheerder maatregelen treft die helpen om brand te voorkomen en die van geval van een calamiteit zorgen voor het beheersen van de brand en het beperken van de gevolgen. Verder geeft de preventiefunctionaris voor uw object nog de volgende voordelen:

 • Er gaat een grote dienstverlenende voor preventieve werking van uit door de aanwezigheid van een geüniformeerde preventiefunctionaris. Ze zijn zichtbaar maar ook duidelijk kenbaar aanwezig bij onregelmatigheden.
 • Enerzijds zal er een vermindering van calamiteiten plaats vinden en anderzijds verhoogt dit de veiligheid - en dienstbaarheid, die het verblijf van cliënten / medewerkers veiliger maakt.
 • Er is een optimale samenwerking met externe gemeentelijke instanties en de regiopolitie mogelijk.
Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze diensten of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Neem contact op