DLP (grondsanering)

Bij werkzaamheden in of met verontreinigde grond, (water) of baggerspecie dienen leidinggevenden op een project over voldoende kennis te beschikken op het gebied van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne zoals verwoord in het Arbo-informatieblad 22 of de CROW- publicatie 132.

Een DLP'er dient op een project invulling te kunnen geven aan datgene wat in het V&G- plan uitvoeringsfase plan van aanpak staat beschreven. Hierbij kan men indenken aan de getroffen maatregelen en voorzieningen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM,s), een en ander conform van de toepassing zijnde veiligheidsklasse ( T&F klasse ).

De volgende eisen worden gesteld:

  • Kennis hebben van de inhoud van de Crow- publicatieblad 132.
  • Kennis hebben van relevante veiligheidsmetingen en normeringen.
  • Gasmetingen kunnen uitvoeren.
  • Kennis hebben over asbestherkenning.
Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze diensten of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Neem contact op