Gasmetingen

Bij een gasmeting wordt gekeken of er schadelijke hoeveelheden gassen of dampen aanwezig zijn. Er kunnen verschillende redenen zijn om een gasmeting uit te voeren: een wettelijke verplichting, uit zorg voor werknemers of omwonenden of om de oorzaak van (stank)klachten te achterhalen. Hoewel het meten zelf niet moeilijk is, is deskundigheid vereist om de juiste apparatuur te gebruiken, de meting goed uit te voeren en de resultaten juist te interpreteren.

Deskundigheid is bij het uitvoeren van gasmetingen van groot belang. Zorg daarom dat de werknemers die gasmetingen uitvoeren goed geinstrueerd zijn en weten hoe ze een goede gasmeting moeten uitvoeren. 

Risico Analyse

Om inzicht te hebben in de situatie en de mogelijke risico’s, kunt u het beste per taak een Taak Risico Analyse (TRA) uitvoeren. Een TRA is gedetailleerder dan de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RIE) en gaat in op de specifieke situatie en omstandigheden. Als hieruit naar voren komt dat de meting in een besloten ruimte moet worden uitgevoerd, neem dan de maatregelen die vereist voor het werken in besloten ruimtes.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze diensten of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Neem contact op