Veiligheidskundige (MVK / HVK)

Als Veiligheidskundige sta je bij de coördinatie van complexe of grote projecten of het beantwoorden van vraagstukken rondom veiligheid, gezondheid, regel- en wetgeving, arbo wetgeving en Milieu. Ook ondersteunen zei de uitvoering van projecten op het gebied van onderhoud en nieuwbouw.

Veiligheidskundigen spelen een belangrijke rol, vanaf de voorbereiding tot het einde van het project. Zij stellen bijvoorbeeld het Risico Inventarisaties & Evaluaties (RI&E) op, tot het opstellen van de Taak Risico Analyse (TRA) voor de risicovolle specifieke klussen.

Dit betreft niet alleen de coördinatie van projecten, maar zeker ook de ondersteuning van het middenkader en management (MVK / HVK) of het toezicht houden bij risicovolle taken ( Operationeel veiligheidskundigen ).

De taken van een MVK (Veiligheidskundige) zijn:

 • (Mede) Uitvoeren van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
 • Werkplek onderzoek
 • Inspecties, controles en gasmetingen
 • Ondersteuning en aanbeveling van werkgevers, werknemers en ondernemingsraad
 • Deelname aan diverse overleggen
 • Opstellen van plan van aanpak en zorgen voor de verslaglegging
 • Voorkomen en bestrijden van calamiteiten en ongevallen
 • Een opstellen van ongevallen analyses en het opstellen van ongevallen rapportage
 • Meldingen en registratie van ongevallen en beroepsziekten
 • Opstellen van veiligheidsrapporten
 • Opstellen van procedures en instructies in het kader van Arbo-zorg
 • opleidingen en trainingen laten verzorgen in het kader van: Veiligheid, gezondheid, milieu en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Wilt u meer weten over onze diensten of een vrijblijvend gesprek aanvragen?

Neem contact op